Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Η πρόταση της ΔΗΜΑΡ για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η ΔΗΜ.ΑΡ. ενδιαφέρεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών για ικανοποιητική θέρμανσή τους κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η εξίσωση από την κυβέρνηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ)  στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης μαζί με την δεδομένη σημαντική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων λόγω κρίσης έχουν προκαλέσει μεγάλη ένταση στο πανελλήνιο και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας
Για αυτό το λόγο  η ΔΗΜΑΡ προτείνει ένα πακέτο άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων με στόχο:
(α)       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: να διασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών και να αποτραπούν ακραίες καταστάσεις,
(β)       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: να αντιμετωπιστεί η λαθρεμπορία καυσίμων έτσι ώστε τμήμα των αυξημένων εσόδων να χρηματοδοτήσει την κοινωνική πολιτική,
(γ)       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: να ενισχυθεί η περιβαλλοντική διάσταση του όλου συστήματος και να προωθηθούν μέτρα που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ισορροπία και βιωσιμότητα.
Ειδικότερα προτείνουμε ένα πακέτο τεσσάρων προτάσεων:
1.        Διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και του ύψους της επιστροφής μέσω της:
1.1.       αύξησης των περιουσιακών κριτηρίων,
1.2.       συμπερίληψης στους δικαιούχους όλων των ανέργων ανεξαρτήτως του εισοδήματός που είχαν την προηγούμενη χρονιά.
1.3.       επιστροφή και της διαφοράς που προκύπτει από τον ΦΠΑ
Βάσει των παραπάνω, οι δικαιούχοι αυξάνονται από το 85% στο 90% του πληθυσμού και το ποσοστό επιστροφής αυξάνεται από 85% σε 100%.
2.       Ενίσχυση του ποσού που θα διατεθεί ως επίδομα θέρμανσης ανεξαρτήτως πηγής. Ειδικότερα προτείνουμε τα 25 εκ. ευρώ, που έχει αποφασισθεί να διατεθούν , να αυξηθούν σε 100.
Έτσι μπορεί να διασφαλισθεί  ότι όλοι-ες που βρίσκονται έως και 20% πάνω από το όριο της φτώχειας θα δικαιούνται όχι μόνο επιστροφή φόρου αλλά και επίδομα θέρμανσης.
3.        Κατάθεση  εντός δύο μηνών ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα (θέρμανσης, κίνησης και ναυτιλίας).
Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει τον πλήρη έλεγχο της διακίνησής τους από το διυλιστήριο έως τον τελικό χρήστη - καταναλωτή και να συνοδεύεται από αναλυτική λίστα απαιτούμενων νομοθετικών και άλλων ενεργειών, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου θα επιτρέψει τη μείωση του πραγματικού ΕΦΚ που πληρώνουν τα νοικοκυριά από τα €120 ανά 1.000 λίτρα στα €50 (δηλαδή αύξηση της επιστροφής φόρου).
4.        Κίνητρα αλλά και ποινές για την μετατροπή των τζακιών σε ενεργειακά. Μεσοπρόθεσμα η ύπαρξη τζακιού σε αστικά κέντρα θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως τεκμήριο πολυτελείας εκτός και εάν αυτά είναι ενεργειακά (μαστίγιο).  Για αυτό το λόγο, αφενός θα δοθούν κίνητρα μετατροπής των υφιστάμενων τζακιών σε ενεργειακά (καρότο), αφετέρου θα είναι υποχρεωτικό οι νέες κατασκευές εάν έχουν τζάκι αυτό να είναι ενεργειακό.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης δεν θα έχει αποτέλεσμα διότι:
(α)         Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών από την εξομοίωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι μηδενική λόγω της επιστροφής φόρου που πραγματοποιείται. 
Εξαίρεση αποτελούν όσοι-ες διαθέτουν τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης (κότερα, ελικόπτερα, πισίνες κλπ.) οι οποίοι αποτελούν το 4,5% του πληθυσμού και το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού.
                Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι της επιστροφής φόρου είναι το 85% του πληθυσμού.
(β)         Η μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου προκαλείται διότι έχει μειωθεί το οικογενειακό εισόδημα λόγω της κρίσης. Η μείωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης.
                Με άλλα λόγια, ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες δεν αγοράζουν πετρέλαιο δεν είναι η αύξηση του φόρου (η οποία επιβαρύνει τον καταναλωτή για μόλις 15 ημέρες, δηλαδή έως ότου πάρει την επιστροφή).
Ο λόγος της χαμηλής κατανάλωσης είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Άρα:
-          Η άμεση συνέπεια της υιοθέτησης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η ενίσχυση της λαθρεμπορίας καυσίμων (ό,τι γινόταν πριν την εξομοίωση) χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.


Παράρτημα:       Τι ισχύει σήμερα σε σχέση με την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με κίνησης και τη διαδικασία της επιστροφής.
Η εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης ήταν επιβεβλημένη για το χτύπημα της φοροδιαφυγής (αγοραζόταν πετρέλαιο κίνησης που είχε φόρο €400 και δηλωνόταν ως πετρέλαιο θέρμανσης που είχε φόρο €120). Η απώλεια εσόδων έφτανε τα €500-700 εκ. ετησίως (δηλαδή όσο τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων και τα αναπηρικά επιδόματα που κόπηκαν). Η εξίσωση του ΕΦΚ στα €330 ανά 1.000 λίτρα δεν θα μπορούσε να γίνει σε χαμηλότερη τιμή λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η εξίσωση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης δεν αντιμετωπίζει τη λαθρεμπορία που συντελείται μέσω της παράνομης επιστροφής στην εσωτερική αγορά ποσοτήτων που δεν έχουν φορολογική επιβάρυνση,  αφού εμφανίζονται εικονικά είτε ότι εξάγονται σε γειτονικές χώρες είτε ότι χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Δικαιούχοι
Τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης που αποκλείουν ορισμένους φορολογούμενους από την αποζημίωση. Τα κριτήρια που τέθηκαν καθιστούν δικαιούχους το 84,3% των φορολογούμενων. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι-ες έχουν σωρευτικά:
-          ατομικό εισόδημα έως €25.000 εάν είναι άγαμοι ή έως €35.000 εάν είναι έγγαμοι ή μονογονεϊκές οικογένειες. Για κάθε παιδί το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά €3.000.
-          ακίνητη περιούσια έως €150.000 εάν είναι άγαμοι ή έως €200.000 εάν είναι έγγαμοι ή μονογονεϊκές οικογένειες.
Σχόλιο:                   Ενίοτε αναφέρεται από δημοσιογράφους ή δημοσιολογούντες ότι οι δικαιούχοι είναι μόλις 200.000 άτομα ή οικογένειες. Αυτή η εκτίμηση είναι παντελώς αβάσιμη και δεν στηρίζεται σε κανένα επίσημο στοιχείο.
Ποσό επιδότησης
Υπάρχει πλαφόν επιστροφής (λίτρα), ανάλογα της γεωγραφικής (κλιματικής) ζώνης. Το πλαφόν των λίτρων και η ανώτατη επιστροφή  είναι:
-          Η χώρα έχει χωριστεί σε 4 ζώνες. Κάθε ζώνη δικαιούται επιστροφή για διαφορετικές ποσότητες πετρελαίου. Για παράδειγμα στη Φλώρινα η μέση κατανάλωση πετρελαίου είναι υψηλότερη από την Κρήτη.
-          Επίσης κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για οικίες έως 100 τ.μ. (εάν ένα σπίτι είναι 150 τ.μ.) τότε θα επιδοτηθεί για τα 120 τ.μ.
Σχόλιο:                   Οι παραπάνω περιορισμοί έπρεπε να μπουν προκειμένου να μην υπάρξει φοροδιαφυγή (π.χ. κάποιος δηλώνει ότι κατανάλωσε 10 τόνους ενώ έχει καταναλώσει 1,5 ή ότι έχει 300 τ.μ. ενώ έχει 120 τ.μ.).
Ενίοτε λέγεται ότι οι ποσότητα δεν είναι αρκετή. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουμε εξαντλήσει τις μέγιστες ποσότητες. Εάν αυτό γίνει, τότε μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή προς τα πάνω.

Β
(Α Χ Β)

Ανώτατα τετραγωνικά που επιδοτούνται.
Ποσότητα  επιδοτούμενων λίτρων
Α΄ ΖΩΝΗ
120 τ.μ.
3.000
Β΄ΖΩΝΗ
120 τ.μ.
1.800
Γ΄ ΖΩΝΗ
120 τ.μ.
960
Δ΄ΖΩΝΗ
120 τ.μ.
600
Οι γεωγραφικές ζώνες είναι:
ΚΛΙΜ. ΖΩΝΗ
ΝΟΜΟΙ
ΖΩΝΗ Α
Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμας
ΖΩΝΗ Β
Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
ΖΩΝΗ Γ
Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
ΖΩΝΗ Δ
Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

Διαδικασία επιστροφής φόρου
Ο καταναλωτής δηλώνει άπαξ τα στοιχεία του σε ηλεκτρονική δήλωση στο ίντερνετ και αυτόματα μαθαίνει εάν είναι δικαιούχος ή όχι. Εάν είναι δικαιούχος τότε ολοκληρώνει την εγγραφή (δηλώνει κάποια επιπλέον στοιχεία) και κάθε φορά που αγοράζει πετρέλαιο κατατίθεται στο λογαριασμό του το ποσό της επιστροφής εντός 15 ημερών. Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να κάνει δήλωση κάθε φορά που αγοράζει πετρέλαιο, η δήλωση γίνεται μία φορά κάθε χρόνο. Τα υπόλοιπα είναι αυτοματοποιημένα. 
Σχόλιο:                   Έχει αναφερθεί ότι η διαδικασία της ιντερνετικής δήλωσης είναι πολύπλοκη και δεν μπορούν να την κάνουν όλοι-ες. Όμως:
                                (α) την δήλωση μπορεί να την κάνει για λογαριασμό του δικαιούχου οποιοσδήποτε (π.χ. ο βενζινάς)
(β) λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που σε καθοδηγεί βήμα-βήμα (το νούμερο αναφέρεται συνεχώς στο σάιτ της ΓΓΠΣ).
(γ) η δήλωση γίνεται μία φορά μόνο
(δ) η εναλλακτική θα ήταν να πηγαίνει ο δικαιούχος με τα παραστατικά π.χ. στην εφορία. Σε αυτή την περίπτωση, οι καθυστερήσεις στις επιστροφές θα ήταν τεράστιες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου